Dr. Danijela Sviderek Štalekar, spec. oftalmolog

Odjel:   

Poliklinika za internu medicinu, oftalmologiju i medicinu rada i sporta PRO VITA

Aktivnosti:

Pregledi oftalmologa