Dr. Sanja Rađenović Martinović

specijalist medicine rada i sporta

Odjel:

Ustanova za zdravstvenu medicinsku skrb PRO VITA – MEDICINA RADA

Djelatnost:

Pregled radnika na poslovima sa posebnim uvijetima rada
Pregledi pomoraca
Pregledi za rad sa ionizirajućim zračenjem
Pregledi vozača
Pregledi zaštitara
Pregledi za držanje i nošenje oružja