Funkcionalna dijagnostika

U PRO VITI MOŽETE OBAVITI:

  • EKG
  • Spirometriju
  • Pregled vida na ortoreteru
  • Pregled sluha (audiometriju)
  • Psihologijsko testiranje
  • Ergometrijsko testiranje
  • Holter tlaka KMAT (24-satno kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka)
  • UZV abdomena
  • UZV štitnjače