Laboratorijska dijagnostika

U PRO VITI MOŽETE OBAVITI:

 • SEDIMENTACIJU ERITROCITA
 • KOMPLETNU I DIFERENCIJALNU KRVNU SLIKU
  • KKS (ukupan broj krvnih stanica: eritrociti, leukociti i trombociti; količina hemoglobina, hematokrita i eritrocitni parametri: MCV, MCH i MCHC)
  • DKS (dodatno razlikovanje različitih vrsta leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, limfociti i monociti)
 • OPĆE BIOKEMIJSKE PRETRAGE
  • Šećer u krvi (GUK)
  • Masnoće u krvi (ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi)
  • Jetreni nalazi (bilirubin, AST, ALT, GGT)
  • Bubrežni parametri (kreatinin, ureja, procjena glomerularne filtracije  – eGFR)
  • Marker upale (CRP)
  • Zalihe željeza (Željezo (Fe), nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC), ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC), feritin)
  • Urati u krvi
  • Elektroliti u krvi (Na, K, Cl, Ca, Mg…)
  • Razne bjelančevine u krvi (albumini, globulini, HbA1c)
  • Razni enzimi u krvi (ALP, amilaza, CK, LDH)
  • Ostalo
 • OSTALE BIOKEMIJSKE PRETRAGE:
  • Tumorske markere
  • Hormone i antitijela štitnjače
  • Koagulacijske pretrage
  • Serološke testove (biljezi zaraznih bolesti)
  • Pretrage iz urina
  • Pretrage iz stolice
  • Ostalo
 • MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
  • Urinokultura
  • Pretrage iz stolice (bakteriološki, virusološki, parazitološki, Helicobacter pylori)
  • Bris ždrijela
  • Bris nosa
  • Testiranje na Covid-19