Više od 30 godina

iskustva

s


Naš tim

Sanja Rađenović Martinović, dr. med.

Ravnateljica

Specijalistica medicine rada i sporta

Singlida Perušić Prpić, dr. med.

Specijalistica medicine rada i sporta

Martina Slanina Lukić, dr. med.

Specijalistica medicine rada i sporta

Lovro Fabijanić,
dr. med.

Liječnik opće medicine

Borivoj Kezele, dr. med.

Specijalist interne medicine

Danijela Sviderek Štalekar, dr. med.

Specijalistica oftalmologije i optometrije

Dijana Kauzlarić Valenčić, prof.

Psihologica

Jelena Ćorluka Lončarić, mag.med.techn.

Glavna medicinska sestra

Naše medicinske sestre i administratorice